Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je po smrti ?

26. 11. 2011

Smrt, velká neznámá, slovo, které když člověk vysloví ho mrazí po zádech. Kolem smrti je spousty mýtů a pověr. Je hned po smrti další život, ve kterém se člověk dostane do nebe či pekla? Nebo po smrti člověk nic neví, spí až do soudného dne? V této sekci najdete Biblickou odpověď na otázku, co je s člověkem po smrti. 

 

htěl bych Vám v tomto článku přiblížit, co o smrti říká kniha, která je nejrozšířenější knihou na tomto světě. Je to kniha, která vnáší do našeho života naději, osvětluje nám kdo jsme, proč na tomto světě jsme a kam po smrti odejdeme. Je to kniha, za kterou byli naši předkové za její držení trestáni, mučeni a upalováni svou vlastní církví. Ta kniha se jmenuje Bible. Co je v Bibli tak tajného, že se jí tak církev ve středověku bála? V Bibli najdete totiž pravdivé odpovědi na všechny otázky vašeho života, které se neshodují s učením a tradicemi Katolické církve.

V Bibli se můžeme dočíst na mnoha místech co se stane s člověkem po jeho smrti. Můžu Vás ujistit, že po smrti není zhola nic. Člověk, který zemře, už nic neví, nic ho netrápí ani nebolí. Nejde do nebe ani do pekla, spí až do druhého příchodu pána Ježíše Krista.

Genesis 2,7 - Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.

V tomto verši se nepíše o tom, že by měl člověk duši. Je tu psáno, že když Bůh vdechl do lidského těla dech života, člověk se stal „duší živou“.

1. Korintským 15,45 - Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší,“ ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem.

Člověk je kombinace těla a „dchnutí života“, co tvoří „duši živou“. Pokud se tato kombinace rozpadne, tělo se vrací do země, z níž bylo vzato, dech života (duch) se vrací k Bohu, který ho dal a „duše“ - tedy člověk - přestává existovat. Nastává smrt.

Podívejte se na tyto verše z Bible, které říkají, že po smrti není zhola nic.

Kazatel 12,7 - Než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.

Kazatel 9,5 - Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.

Job 7,9 - Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.

Job 16,22 - Roky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím.

Žalm 104,29 - Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se znovu v prach.

Žalm 115,17 Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.

Židům 9,27 - Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.

Jedním z největších náboženských bludů na tomto svěje je, učení o nesmrtelnosti duše. To umožňuje nabádat ke spiritismu, vyvolávání duchů, komunikace se zemřelými. V Bibli se nikde nepíše o nesmrtelnosti duše. Po smrti není, žádný život, ani fyzický ani duševní. Člověk po smrti spí a neví zhola nic.


DejSiNaProfil.cz – obrázky na profily
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář